Aurinkopilarin esimerkki & suositushinnat

Esimerkki 100 kWp aurinkovoimalan pilarihinnasta

Tarvittavaan pilarimäärään vaikuttaa suunnitellut aurinkopaneelirivien pituudet. Esimerkiksi 100 kWp järjestelmä, joka toteutetaan 144 cell, 550 Wp aurinkopaneelilla voitaisiin asentaa 11 kpl 16 aurinkopaneelin riviin. Tällöin 96 800 Wp aurinkovoimalaan tarvittaisiin 77 aurinkopilaria, joiden hinta olisi yhteensä 20 300 euroa. (77 * 264 eur)
  • yhteen 16 aurinkopaneelin riviin tarvitaan 7 aurinkopilaria. Katso lisätietoa mitoituksesta.
  • 11 riviä kertaa 7 aurinkopilaria -> yhteensä 77 aurinkopilaria
  • 11 riviä * 16 kpl * 550 Wp aurinkopaneelia -> kokonaisteho 96.8 kWp
Hinta ei sisällä kattoon kiinnitysruuveja eikä vedeneristys tyvikartiota. Kiinitystapa valitaan kattotyypin mukaan. Katso lisätietoa suunnittelu ja mitoitus sekä ostaminen sivulta.

Aurinkopilarin taloudellisuus

Aurinkopilari on erittäin kilpailukykyinen ratkaisu tasakattoisiin uudis- ja korjausrakennuskohteisiin.
  • Aurinkopilariin asentaminen on jopa kolme kertaa nopeampaa kuin painoperustaisen aurinkovoimalan asennus
  • Aurinkopilarilla asennettaessa tuotto on helposti yli 10% suurempi kuin painollisesti asennettaessa. Lumisina kevättalvina vuosituotto voi olla jopa 20% parempi.
  • Kattoa ei tarvitse erikseen vahvistaa  lisäkuormalle kuten painollisesti asennettaessa
  • Ei tarvita kattokermin lisävahvistusta kuten yleisesti tehdään painollisesti asennettaessa.
  • Katon ylläpito- ja korjaustyöt ovat edullisempia; aurinkovoimalaa ei tarvitse purkaa uudistus- tai korjaustyön ajaksi. Lisäksi lumen poisto katolta nopeampaa ja edullisempaa.
Aurinkopilarijärjestelmän parempi tuotto selittyy paremmalla säteilykulmalla, hyvällä jäähdytyksellä ja vähäisemmällä lumipeitteisyyden aiheuttamalla tuoton menetyksellä.